home info članci recenzije galerije profili intervjui downloads linkovi forum mail impressum

Glazba - Cirkularna Spoznaja
O glazbi i o tome kako nas spaja
21.05.2008. by Psysky

Fanatizam
RazliĆØiti stavovi i pogledi na neÅ”to Å”to nas sve spaja
08.02.2008. by Dovla

Spiritualno korektni
Pogled na ravnotežu izmeĆ°u trance scene i stvarnog života.
12.07.2005. by Dovla

Insane Babble
Nedefinirani izbljuvak pljuvanja po narodnjacima i anti-party derivatima.
26.05.2004. by Dovla

Goa Ass
Kratak osvrt na loŔe goa kompilacije.
26.05.2004. by DovlaHUKSS
Udruga u gradu Kninu
17.03.2009. by Richpa

Attack! - vjeĆØni skitnica
NeÅ”to o povijesti Attack!-a i trenutaĆØnom stanju.
31.03.2004. by Sanja

Regeneration
Projekt s ciljem promoviranja trance scene na podruĆØju Osijeka.
07.05.2003. by PsyCookie

Ecliptica
Psy i Goa projekt u Klubu 100 u Velikoj Gorici.
13.04.2003. by cRC

Highpergressive Interchill
Chill-projekt u centru grada Zagreba u klubu ToĆØkica.
17.03.2003. by Sekktocijenite članak:
prosječna ocijena:
broj glasova:
365

Attack! - vjeĆØni skitnica

Attack! je nestranaĆØka, neprofitna, nevladina, volonterska udruga graĆ°ana/ki koja stvara i širi kulturnu i politiĆØku alternativu te alternativnu ekonomiju, osiguravajuƦi prostor u javnosti svima koji se žele kreativno izraziti i sudjelovati u promjenama na lokalnoj razini, a koje vode slobodnom/civilnom društvu.

Autonomni kulturni centar - Attack! djeluje od 1997. godine pod nazivom Autonomna tvornica kulture. Svoj prvi prostor Attack! je dobio na uporabu od grada u prostoru bivše tvornice djeĆØjih igraĆØaka "Biserka" u Heinzelovoj ulici. U tom je prostoru udruga djelovala do lipnja 1998. godine, kada se seli u novi prostor u ulici Kralja Držislava. Niti na toj adresi se Attack! nije dugo zadržao, jer je veƦ nakon devet mjeseci ponovno preseljen u Gajevu 55, u ured Antiratne kampanje. Ubrzo nakon toga, u listopadu 1999., Attack! se seli po ĆØetvrti put, u Vukovarsku 237, zajedno s još nekoliko nevladinih udruga. Napokon, u ožujku 2000. godine, Attack! dobiva od grada na korištenje prostor u sklopu bivše tvornice Jedinstvo, na Savskom nasipu. U tom prostoru udruga je djelovala sve do prosinca 2003. godine.

U svojim prethodnim prostorima (Biserka u Heinzelovoj ulici, Držislavova, Gajeva i Vukovarska), kao i u dosadašnjem prostoru u tvornici Jedinstvo, Attack! je meĆ°u prvim udrugama u Zagrebu, u tadašnjem post-ratnom društvu, organizirao radionice i diskusije vezane uz razvoj civilnog društva. Neke od važnijih tema tada bile su vezane za položaj žena i anarho-feminizam, antifašizam, queer politiku, ksenofobiju, nacionalizam, ekologija, anti-globalizam i sliĆØno. Attack! je bio jedino mjesto gdje se slobodno moglo govoriti o alternativnoj kulturi i politici.

Tijekom šest godina rada, u Attack!-u su nastali razni projekti koji se još danas realiziraju i razvijaju. Neki od njih još uvijek djeluju unutar Attack!-a, drugi pak djeluju kao samostalne udruge graĆ°ana. Medu važnijim projektima koje je iznjedrio Attack! su i: FAKI - Festival alternativnog kazališnog izriĆØaja, R.A.F. - Revija amaterskog filma, Interregionalna suradnja, Fade In, Libra Libera (ĆØasopis za alternativnu kulturu), PomoƦ centru za autizam, Knjige za zatvorenike, Tribalizer... Tijekom proteklih šest do sedam godina, Attack! je organizirao više stotina koncerata, partyja, kazališnih predstava, performansa, projekcija, okruglih stolova, predavanja, humanitarnih akcija, uliĆØnih dogaĆ°anja i gostovanja u užoj i široj regiji. Mnogi mladi umjetnici svoj su prvi izriĆØaj doživjeli upravo u Attack!-u, svoja prva kazališna iskustva, DJ iskustva, svoje prve koncerte...

Kada je u ožujku 2000. godine grad dao na uporabu podrumski prostor u sklopu tvornice Jedinstvo, veƦ je bilo jasno da prostor ne zadovoljava osnovne uvjete za normalno funkcioniranje i rad udruge. Ipak smo ga prihvatili kao privremeno rješenje (kao takvo lokalne vlasti su nam ga i ponudile). Prostor je smješten ispod razine rijeke Save, te je u više navrata bio poplavljen. U jednoj od tih poplava, veliku štetu je doživjela naša knjižnica i velik broj knjiga (kao i dio Knjiga za zatvorenike). Osim poplava, konstantnu prijetnju predstavljala je i vlaga koja je neprestano prodirala kroz zidove te prije osmišljen Cyber caffe nije mogao opstati. Vlaga je uništavala i drugu tehniĆØku opremu što je iziskivalo neprestane financijske izdatke za uĆØestalo obnavljanje i popravke.

U prostoru Jedinstva, Attack! je održavao redovni mjeseĆØni program, koji se sastojao od koncerata mladih i neafirmiranih bendova, partyja, slušaonica, izložbi i performansa mladih umjetnika i umjetnica koji su po prvi puta dobili priliku prezentirati svoj rad. Zbog neadekvatnosti prostora, program udruge bio je pretežno sveden na koncerte i partyje, te povremene kazališne predstave i performanse, te projekcije, tako da je klub Attack!, a i sama udruga u javnosti prepoznata kao još samo jedan u nizu koncertnih prostora, dok su se zanemarivale ostale aktivnosti koje su ĆØlanovi/ce udruge ustrajno poticali/le.

U protekle tri godine, Gradski ured za kulturu je opetovano ponavljao da Ʀe pomoƦi u preureĆ°enju prostora i stvaranju uvjeta za rad, meĆ°utim nikada nije izdvojena niti lipa za preureĆ°enje prostora. Na sve naše molbe stizao je isti odgovor: kako nema sredstava. U meĆ°uvremenu, sanitarna inspekcija je više puta posjeƦivala podrumski prostor u Jedinstvu, te zakljuĆØivala kako ne postoje temeljni uvjeti za rad. Ipak, dopuštala je rad zbog nepostojanja drugog rješenja. Kako grad nije imao niti volju, niti želju za preureĆ°enjem prostora, nije produžen ugovor s Attack!-om o prostoru, stoga je prošle godine i otkazan. Savjet je Gradskog ureda za kulturu da se pronaĆ°e novi prostor.

Danas udruga djeluje iskljuĆØivo putem svojeg ureda koji funkcionira u privatnoj kuƦi. Svi programi stoje i ĆØekaju na realizaciju, dok ĆØlanovi udruge na razno razne naĆØine smišljaju kako da se održe barem neki od postojeƦih projekata. BuduƦi da se u dogledno vrijeme ne vidi rješenje nastale situacije, u udruzi je sporazumno dogovoreno da se traži natrag na upotrebu podrumski prostor u sklopu tvornice Jedinstvo, kako bi se program udruge nesmetano mogao odvijati. U istom bi se prostoru program nastavio odvijati sve do pronalaženja novog prostora. Istovremeno, ĆØlanovi udruge Ʀe i dalje tragati za adekvatnim prostorom u gradu.

Attack! treba i traži podršku svih zainteresiranih za daljnji razvoj alternativne kulture u gradu Zagrebu. Pomozite Attack!-u, a Attack! Ʀe pomoƦi vama. Svi za Attack!, Attack! za sve.2002-2011 © Trancepleme.com | Design by Dovla, coding by psihodelikk