home info Ťlanci recenzije galerije profili intervjui downloads linkovi forum mail impressum

Kazneni zakon


Zlouporaba opojnih droga

√ąlanak 173.

(1) Tko neovlašteno posjeduje tvari ili pripravke koji su propisom proglašeni opojnim drogama, kaznit √¶e se nov√®anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko neovlašteno proizvodi, prera√įuje, prodaje ili nudi na prodaju, ili radi prodaje kupuje, drŇĺi ili prenosi, ili posreduje u prodaji ili kupnji, ili na drugi na√®in neovlašteno stavlja u promet tvari ili pripravke koji su propisom proglašeni opojnim drogama, kaznit √¶e se kaznom zatvora od najmanje tri godine.

(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 2. ovoga √®lanka po√®inilo više osoba koje su se udruŇĺile radi √®injenja tih djela, ili je po√®initelj toga kaznenog djela organizirao mreŇĺu preprodavatelja ili posrednika, po√®initelj √¶e se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina, ili kaznom dugotrajnog zatvora.

(4) Tko neovlašteno pravi, nabavlja, posjeduje ili daje na uporabu opremu, materijal ili tvari za koje zna da su namijenjene za proizvodnju opojnih droga, kaznit √¶e se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(5) Tko navodi drugoga na trošenje opojne droge, ili mu dade opojnu drogu da je troši on ili druga osoba, ili stavi na raspolaganje prostorije radi trošenja opojne droge, ili na drugi na√®in omogu√¶i drugome trošenje opojne droge, kaznit √¶e se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(6) Ako je kazneno djelo iz stavka 5. ovoga √®lanka po√®injeno prema djetetu, maloljetnoj, duševno bolesnoj, privremeno duševno poreme√¶enoj osobi, nedovoljno duševno razvijenoj osobi ili prema više osoba, ili je prouzro√®ilo osobito teške posljedice, po√®initelj √¶e se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(7) Opojne droge i sredstva za njihovo pripravljanje oduzet æe se.

(8) Po√®initelja kaznenog djela iz stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga √®lanka koji je dragovoljno bitno pridonio otkrivanju djela sud moŇĺe osloboditi kazne.

Izvori: Kazneni zakon (NN 110/97) Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 129/00) Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, (NN 71/06)ocijenite Ťlanak:
prosjeŤna ocijena:
broj glasova:
2872002-2011 © Trancepleme.com | Design by Dovla, coding by psihodelikk