home info članci recenzije galerije profili intervjui downloads linkovi forum mail impressum

Gljive

"Magic Mushrooms"

OpƦenito

U prirodi postoji velik broj razliĆØitih vrsta gljiva koje se svrstavaju pod popularni zajedniĆØki naziv "magic mushroom". Sve te vrste mogu se podijeliti u tri glavna roda: Psilocybe, Panaeolus i Copelandia (dakle, tu ne pripadaju gljive iz roda Amanita). Glavna karakteristika ovih gljiva je da posjeduju psihoaktivne supstance koje se koriste veƦ stoljeƦima u razliĆØitim kulturama pri razliĆØitim (religijskim) obredima. Njihovo djelovanje bi se moglo usporediti s LSD "tripom", dakle sliĆØno LSD-u konzumacija psilocibinskih gljiva uzrokuje psihiĆØke, vizualne i preceptualne promjene.
Ove gljive su u pravilu malene i smeĆ°e što neprofesionalnog beraĆØa gljiva može zbuniti te ih lako može zamijeniti za neku drugu gljivu koja može biti i smrtno otrovna. Jedina uoĆØljiva karakteristika za psilocibinske gljive je ta da kada je gljiva ubrana ubrzo poprimi modro plavu boju. Vrste koje se najĆØešĆ¦e koriste su: Panaeolus sphinctrinus, subbalteatus (benanosis); Psilocybe baeocystis, caerulescens, cyanescens, mexicana, pelliculosa, semilanceata, stuntzii i Stropharia (Psilocybe) cubensis.

Glavni psihoaktivni sastojci ovih gljiva su alkaloidi psilocibin, psilocin i beocistin (kod nekih i norbeocistin). Psilocibin (jednako psihoaktivan kao i psilocin) je najstabilnija molekula koja se kasnije metabolizira u psilocin. Psilocibin i psilocin su alkaloidi s indolskom jezgrom iz skupine triptamina, koji su po strukturi sliĆØni neurotransmiteru serotoninu i halucinogeno bufoteninu (koji je prisutan u gljivama roda Amanita, te u koži nekih žaba), a po djelovanju su 200 puta slabiji od LSD-a.

Psilocibin je jedini poznati halucinogen na svijetu koji sadrži atom fosfora. NaĆØin djelovanja ova dva alkaloida još je uvijek priliĆØno nejasan. Hipotezno je prihvaƦena teorija da je djelovanje psilocibina i psilocina isto kao i kod LSD-25.
Psilocin i psilocibin imaju vrlo malu toksiĆØnost prema rezlutatima testova. Miševima je intravenozno ubrizgano 200mg/kg (200mg po kilogramu tjelesne težine) psilocibina bez smrtnih posljedica (lethal dose, LD50, pri kojoj umire 50% testiranih miševa je 285mg/kg). Beocistin i norbeocistin su zapravo psilocibinske molekule bez jedne, odnosno, bez dvije metilne skupine. Ove gljive sadrže i vrlo malu koliĆØinu DMTa koji u ovim koliĆØinama (i oralnom naĆØinu konzumiranja) nije psihoaktivan. Kombiniranje ovih gljiva s MAOI (monoamine oxidase inhibitor) može drastiĆØno poveƦati efekte gljiva, ali nikako se ne preporuĆØuje jer su neželjene posljedice puno ĆØešĆ¦e (npr. poveƦanje krvnog tlaka).

Upotreba

Doze koje se koriste u rekreacijske svrhe (tj. standardne doze) kreƦu se od 1 do 5 grama suhih gljiva. Doziranje ovisi i o jaĆØini (koliĆØini psihoaktivnih sastojaka) pojedine vrste. Kod svježih gljiva, standardna doza je deset puta veƦa i kreƦe se od 10 do 50 grama svježih gljiva. Jedna od najĆØešĆ¦ih vrsta koje se koriste srednje jaĆØine je PSILOCYBE CUBENSIS. Doze PSILOCYBE CUBENSIS (osušene gljive) manje od 0.25 g uzrokuju jedva primjetne efekte dok se jaki efekti osjeƦaju pri koliĆØinama od 2.5 do 5 grama. ƈisti psilocibin je psihoaktivan veƦ pri 2mg (službeni LD50 je 250mg/kg ili približno 17,5 grama ĆØistog psilocibina za prosjeĆØnog ĆØovjeka od 70 kg).

Djelovanje

U pravilu poĆØetak djelovanja kod psilocibinskih gljiva koje su konzumirane oralno je izmeĆ°u 30 i 60 minuta, dok se kod nekih poĆØetak djelovanja može odužiti i do 2 sata (poĆØetak djelovanja ovisi i o tome koliko je i kada konzument jeo prije uzimanja gljiva). Primarni efekti gljiva traju od 4 do 6 sati.
Na poĆØetku djelovanja konzument može imati nedefinirani osjeƦaj sliĆØan ubrzanju i tjeskobi, može se javiti osjeƦaj viška energije te promjene u percepciji okoline, a muĆØnina je takoĆ°er karakteristiĆØna za poĆØetak djelovanja. Kako djelovanje postaje intezivnije, psihoaktivno djelovanje postaje sve oĆØitije: jake promjene u percepciji, proširenje zjenica, mentalna stimulacija, brze promjene emocija (napadaji smijeha), moguƦ je osjeƦaj paranoje i zbunjenosti. UobiĆØajene su "closed-eye visuals", a kod veƦih doza i "open-eye visuals" (visuals - promjene u vidnom opažanju, halucinacije). Kod vrlo malih i srednjih doza (od 0.25g do 2.5g osušene PSILOCYBE CUBENSIS) pojavljuju se sljedeƦi efekti: blagi osjeƦaj hladnoƦe, muĆØnina, nervoza, lagana vrtoglavica, proširuju se zjenice, svjetla postaju sjajnija i može se primjetiti gibanje na periferiji vidnog polja. Visoke doze (od 2.5g do 10g osušene PSILOCYBE CUBENSIS) uzrokuju sliĆØne efekte s time da su oni neželjeni puno neugodniji (jaĆØa muĆØnina, rijetko ĆØak i povraƦanje). VeƦe doze mogu prouzroĆØiti pretjeran osjeƦaj straha, duhovno "buĆ°enje" i samoosvještenje, vraƦanje potisnutih i zaboravljenih dogaĆ°aja i sjeƦanja iz prošlosti na koje konzument može presenzibilno reagirati. ƈesta pojava kod veƦih doza je poremeƦaj u percepciji vremena, pa konzumentu vrijeme sporije protjeĆØe. Kako je moguƦe da doživite zastrašujuƦe misli ili vizije, treba se pripremiti i na tu moguƦnost.

MOGUƆI NEUGODNI EFEKTI:
• tjeskoba i uznemirenost, muĆØnina, vrtoglavica, konfuzija (zbunjenost)
• preosjetljivost na glazbu, buku, šumove,..
• paranoja, strah i panika
• neželjene dugoroĆØne životne promjene
• flešbekovi (eng. flashbacks)
• zastrašujuƦe vizije i misli

MOGUƆI SPOREDNI EFEKTI:
• opƦa promjena svijesti
• širenje zjenica
• problematiĆØno fokusiranje
• poveƦana proizvodnja sline i nosne sluzi
• neuobiĆØajeni tjelesni osjeƦaji (osjeƦaj hladnoƦe, nakostriješene dlake, energija)
• neobiĆØne misli i govor
• promjena u percepciji vremena (vrijeme sporije teĆØe)
• blago poveƦanje tjelesne temperature (slabije nego kod ecstasyja)
• blago poveƦanje pulsa

MOGUƆI UGODNI EFEKTI:
• poveƦanje energije (fiziĆØka stimulacija)
• moguƦnost poveƦanja kreativnog i socijalnog razmišljanja
• podizanje raspoloženja (napadaji smijeha), poboljšanje komunikacije
• povišeno stanje svijesti i produbljeni doživljaj glazbe
• poveƦanje osjetilnih efekata (hrana, piƦe, miris), iako je apetit smanjen
• open-eye visuals i closed-eye visuals (OEV i CEV)
• duboka religiozna i spiritualna iskustva

KOMBINACIJE:
Alkohol i gljive nisu kontraindicirani, mada se ne preporuĆØuje konzumiranje alkohola prije gljiva zato jer se poveƦava moguƦnost povraƦanja i muĆØnine. Alkoholna opijenost prestaje kada poĆØinje djelovanje gljiva.
Marihuana i gljive, ova kombinacija uglavnom djeluje tako da se djelovanje gljiva produži i postane intenzivnije, mada postoje sluĆØajevi kod kojih je konzumiranje marihuane rezultiralo prekidanjem djelovanja gljiva.
MDMA i gljive, kombinacija koju još nazivaju "MX-missile". Djelovanje gljiva je poveƦano i sliĆØno je kombinaciji MDMA i LSD-a ("candyflipping").

Važna upozorenja

Za vrijeme konzumiranja gljiva ne pokušavajte voziti. Svakako izbjegavajte konzumiranje gljiva ako koristite lijekove koji su MAOI jer se efekti dramatiĆØno poveƦavaju. Puno je sigurnije uzeti veƦu dozu nego efekte pojaĆØavati sa MAOI. MAOI su uglavnom antidepresivi. Ako koristite lijekove savjetujte se s lijeĆØnikom te utvrdite da lijekovi sigurno nisu MAOI. Pojedinci koji se nalaze u emotivnoj i psihiĆØkoj nestabilnosti ne bi smjeli upotrebljavati tako jako psihoaktivno sredstvo jer se njihova nestabilnost može pretvoriti u paniku, strah i paranoju. Pojedinci s obiteljskom povijesti shizofrenije ne bi smjeli upotrebljavati psilocibinske gljive, kao ni LSD.

Preuzela i obradila sa Špice

www.spica-info.hrocijenite članak:
prosječna ocijena:
broj glasova:
4092002-2011 © Trancepleme.com | Design by Dovla, coding by psihodelikk