home info članci recenzije galerije profili intervjui downloads linkovi forum mail impressum

MDMA i / ili Ecstasy
OpƦenito

MDMA ili Ecstasy (sustavno (IUPAC) ime 1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-N-metilpropan-2-amin, kemijska formula C11H15NO2) je polusintetiĆØka psihoaktivna droga iz obitelji feniletilamina. ObiĆØno se smatra psihodeliĆØnom drogom iako efekti koje uzrokuje odstupaju od tipiĆØnih psihodelika, dajuƦi više stimulativne nego vizualne efekte. Uglavnom ima imidž 'rekreativne' droge te se asocira s burnim provodima u diskotekama i noƦnim klubovima uz elektronsku glazbu. TakoĆ°er se u nekim krugovima smatra enteogenom i alatom za transcendenciju. Glavni spoj koji saĆØinjava ecstasy je MDMA (n-metil-3,4-metilendioksiamfetamin). Neki drugi spojevi koji imaju sliĆØno djelovanje i ponekad se prodaju pod tim imenom su 2CB, 2CT2, 2CT7, DOB, DOM, MDA i MDEA. Proizvodnja, distribucija i posjedovanje MDMA je ilegalna u veƦini svjetskih država.

Povijest

MDMA je službeno prvi put sintetiziran 1912. godine u Darmstadtu u NjemaĆØkoj. IduƦih desetljeƦa supstanca nije bila pretjerano poznata niti se koristila zbog psihoaktivnih svojstava. U sedamdesetim godinama 20. stoljeƦa Alexandar Shulgin sintetizirao je MDMA u svom laboratoriju te ga predstavio psihoterapeutu Leu Zeffu, koji ga je kasnije poĆØeo promovirati i koristiti u terapeutske svrhe. U Velikoj Britaniji zabranjen je 1977. godine, a u SAD-u 1985. godine neposredno nakon eksplozije, kako rekreativne, tako i osobne terapeutske i spoznajne svrhe. Danas je meĆ°unarodno zabranjen.

Primjena

NajĆØešĆ¦e se uzima oralno, a rjeĆ°e ušmrkavanjem. MoguƦa je i rektalna primjena, ali u praksi je vrlo rijetka. Bilo je pokušaja upotrebe ecstasya kao dodatka i pomoƦ pri psihoterapiji, no nije u potpunosti primjenjiv u takve svrhe zbog nepredvidiva djelovanja. Doduše, u nekim je državama (poput SAD-a i Švicarske) u posljednjih nekoliko godina uz lobiranje MAPS-a (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) dopušten za testiranje na ljudima kao potencijalni lijek za posttraumatski stresni poremeƦaj (PTSP).

Subjektivni utjecaj

Smatra se empatogenom jer uzrokuje poveƦanu društvenost i (nerijetko i intimni) osjeƦaj blizine i povezanosti s drugim ljudima. TakoĆ°er uzrokuje pozitivne emocije i poveƦan osjeƦaj zadovoljstva, te osjeƦaj poveƦane spoznaje, introspekcije i povezanosti sa svijetom. U veƦim dozama moguƦe su blage vizualne distorzije. Kako se efekti bliže kraju, njihov se intenzitet zna relativno naglo spustiti, što u pojedinih korisnika uzrokuje ponekad i veoma neugodan osjeƦaj depresije i nostalgije za efektima. Ti osjeƦaji mogu potrajati od dan-dva do (rjeĆ°e) 1-2 tjedna.

Akutni fiziološki uĆØinci

- OsjeƦaj ugode, toplote i bliskosti s drugim ljudima, manjak potrebe za snom, stimulativni efekti.
- Kardiovaskularni efekti (norepinepin i alfa-2 adrenergiĆØki agonist).
- MDMA ovisno o dozi pojaĆØava srĆØanu frekvenciju i krvni tlak.
- NajjaĆØi uĆØinak 1 do 2 sata trajanje efekta do 6 sati.
- Centralni efekti mogu dovesti do promjene temperature.

Farmakološki, opƦe je prihvaƦeno da MDMA oslobaĆ°a serotoninin u sinapse, no toĆØan mehanizam kojim to uspijeva nije poznat. U mnogo manjoj mjeri takoĆ°er oslobaĆ°a dopamin uz još neke neurotransmitere.

Akutni i subakutni uĆØinci

ƈesto snižen apetit, grĆØenje vilice, proširene zjenice oĆØiju, suha usta za vrijeme najjaĆØeg djelovanja. Umor se može osjeƦati nekoliko dana. Manje su ĆØesti umjerena tjeskoba i neodreĆ°eni strah.

NeurotoksiĆØnost

Šteta koju MDMA prouzrokuje na mozgu uvelike je preuveliĆØana, uglavnom zaslugom sada veƦ povuĆØenog istraživanja Georgea Ricaurtea s Johns Hopkins sveuĆØilišta u SAD-u i propagande koja je popratila rezultate istraživanja. ZakljuĆØak tog državno sponzoriranog istraživanja jest da je MDMA u mozgovima pokusnih majmuna uzrok abnormalnosti sliĆØnih onima od Parkinsonove bolesti, iz ĆØega je proizlazilo da i jedno konzumiranje MDMA može rezultirati trajnim i ozbiljnim ošteƦenjem mozga. Isto je istraživanje 'otkrilo' da je funkcija serotonina u mozgu onemoguƦena i do 85% u redovitih korisnika te droge. To je istraživanje korišteno kao potpora za anti-MDMA kampanju SAD-ovog Nacionalnog instituta za zlouporabu droga (National Institute of Drug Abuse - NIDA). Glavni propagandni materijal te kampanje bio je letak sa slikom zdravog ljudskog mozga usporeĆ°enog s mozgom nakon konzumacije MDMA. Izvor te slike je iz istog tog Ricaurteovog istraživanja.

Nakon vala neslaganja i protesta od struĆØnjaka u tom polju, Ricaurte je istraživanje povukao 2003. godine pod isprikom da je moguƦe da je u istraživanju umjesto MDMA majmunima zabunom administriran metamfetamin. Ricaurte je okrivio dobavljaĆØa da je krivo oznaĆØio ambalažu supstance. Uz to, otkriveno je da Ricaurte nije mogao znati jesu li njegovi ispitanici zaista koristili MDMA, i jesu li koristili druge neurotoksiĆØne droge, jer nikada nije testirao kosu ispitanika kako bi to saznao.

StruĆØnjaci se danas oslanjaju na NjemaĆØku studiju iz 2003. godine koja zakljuĆØuje de je šteta po moždanu funkciju serotonina tek 5%, umjesto 50-85% prema Ricaurteu. Nije dokazano da je ta šteta trajna.

Ta se šteta prema rijeĆØima nekih konzumenata može umanjiti ili potpuno otkloniti konzumiranjem relativno mnogo vitamina C i 5-HTP-a par sati prije konzumiranja MDMA. Ista metoda navodno otklanja i neugodne veƦ spomenute efekte koji se mogu pojaviti pri prestajanju djelovanja. Dokazano je da antioksidanti direktno sprjeĆØavaju neurotoksiĆØno djelovanje MDMA, a vitamin C jest antioksidant. 5-HTP je prethodnik serotonina i blagi antidepresiv, te se njemu pripisuje umanjivanje ili otklanjanje depresije nakon što efekti prestanu. Za tu depresiju zaslužna je i ĆØinjenica da mozgu 'fali' serotonina jer su zalihe osloboĆ°ene tijekom djelovanja MDMA, a 5-HTP djelomiĆØno nadomjesti serotonin, kojemu je kemijski prethodnik.

5-HTP

Metabolit triptofana 5-hidroksitritpofan (5-HTP) predložen je za lijeĆØenje epilepsije. 5-HTP se u organizmu brzo raspada na 5-HT - Serotonin stoga može biti pogodan i za lijeĆØenje depresije, manjkavost tome je što serotonin kratko ostaje u organizmu jer ga brzo metabolizira monoamina oksidaza. U Europi se nalazi u prodaji pod trgovaĆØkim imenom Cincofarm i Tript-OH. Serotonin je poznata neurotransmiterska kemikalija, koja regulira funkcije poput fine mišiƦne kontrakcije, regulacije temperature, apetita, osjeƦaja boli, ponašanja, krvnog tlaka i disanja. Kada je u ravnoteži, daje osjeƦaj zadovoljstva i mentalne opuštenosti. Previše ili premalo seratonina dovodi do abnormalnih mentalnih stanja, poput depresije.

Serotonin se stvara u mozgu, pinealnoj žlijezdi (epifiza ili Glandula pinealis), trombocitima i probavnom traktu. On je važan u prijenosu impulsa izmeĆ°u živĆØanih stanica, ali ima ulogu i u cirkulaciji krvi. Promjene njegove koncentracije unutar mozga mogu dovesti do razliĆØitih poremeƦaja ponašanja, na primjer depresije, agresije, prisilnog ponašanja, poremeƦaja spavanja, a važan je ĆØimbenik u regulaciji osjeƦaja gladi. Vrlo je razvijena grana farmakologije koja se bavi lijeĆØenjem poremeƦaja serotonina, tako da danas postoje brojni lijekovi koji reguliraju njegovu razinu u mozgu i na taj naĆØin dovode do povlaĆØenje simptoma bolesti.

Predoziranje, ovisnost i druge opasnosti

U SAD-u manje od 10 ljudi godišnje umre sa samo MDMA, a manje od 100 s drugim drogama uz MDMA u krvi. Temeljeno na statistikama iz Velike Britanije, izraĆØunato je da je rizik smrti od uzimanja MDMA 1:100000.

Ovisnost o MDMA je kontroverzno pitanje meĆ°u istraživaĆØima, te uvelike ovisi o tome kako je 'ovisnost' definirana. OpƦenito, gotovo je sigurno da MDMA ne uzrokuje fiziĆØku ovisnost, no smatra se da ima umjereni potencijal za psihološku ovisnost. Dok mnogi konzumenti uzimaju drogu redovito i razviju toleranciju, relativno malo korisnika iskusi negativne apstinencijske efekte niti ima problema s prestajanjem konzumiranja kada to odluĆØe.

Neke je druge droge veoma opasno miješati s MDMA. Smrtno je opasno uz MDMA uzimati MAO inhibitore. Uzimanje drugih stimulansa uz MDMA uglavnom se smatra kao loša ideja. Miješanje s alkoholom može biti vrlo opasno jer se dodatno optereƦuje jetra i dehidrira tijelo. PsihodeliĆØne droge poput LSD-a i Psilocibina pak mnogi konzumenti bez poveƦane opasnosti miješaju s MDMA kako bi efekte psihodelika uĆØinili pozitivnijima i smanjili šansu 'lošeg tripa'.

Realno najveƦa opasnost pri konzumaciji MDMA je takozvano 'trovanje vodom' (hiperhidracija). Naime, pošto se MDMA nerijetko konzumira u diskotekama, te osoba pod utjecajem ima potrebu plesati, korisnici se boje dehidracije i hipertermije te piju mnogo vode. Iako zaista treba voditi raĆØuna o konzumiranju dovoljno vode pod utjecajem MDMA, pogotovo u vruƦem ambijentu i uz tjelesnu aktivnost koje pruža diskoteka ili koncert, mnogi pretjeruju. Prekomjerna konzumacija vode pod utjecajem MDMA može dovesti do 'trovanja vodom' koje može završiti smrƦu, pogotovo ako je i alkohol konzumiran. Nekoliko takvih sluĆØajeva u povijesti privuklo je veliku medijsku pozornost, uvijek navodeƦi MDMA kao uzrok smrti. Najpoznatiji je sluĆØaj osamnaestogodišnje Leah Betts iz Velike Britanije 1995. godine, koja je nakon konzumiranja mnogo vode pod djelovanjem MDMA pala u komu te preminula.

Subkulturna scena

Ecstasy je karakteristiĆØna droga. UĆØinci ecstasyja na um, ugoda koju stvara, duljina djelovanja, te na kraju cijena, 'pogoduje' mladim ljudima koji žele probati nešto 'novo'.

Ecstasy najĆØešĆ¦e primjenjuju upravo mladi i to poglavito na mjestima na kojima ima mnogo ljudi i muzike. Iako vrsta glazbe nije presudna stvar, ecstasy se najĆØešĆ¦e primjenjuje na dugotrajnim rave priredbama - koncertima elektroniĆØke glazbe. Rave partyji (eng. party - zabava) su maratonski dugi koncerti za koje su karakteristiĆØne transatiĆØne melodije koje rijetko traju kraƦe od šest sati - što se opet idealno poklapa s djelovanjem ecstasyja.

U SAD-u, odakle se ecstasy i proširio kao rekreativna droga, postoje rave koncerti koji traju danima. NajveƦi rave dogaĆ°aj u Hrvatskoj je bio Future Shock koji se nekoliko puta održao na ZagrebaĆØkom velesajmu. Slobodna procjena ljudi koji su konzumirali neku drogu na posljednjem zagrebaĆØkom Future Shocku je 40%.

U Velikoj Britaniji je svojedobno donesen zakon koji kriminalizira rave (eng. rave - ples, plesanje) muziĆØki scenu radi toga što je velik broj ljudi koji idu na takve glazbene priredbe konzumira opojne droge.

Radi popularnosti ecstasya otvaraju se vrata beskrupuloznim individualcima koji iskorištavaju priliku prodati gotovo bilo što kao ecstasy. Spoj koji karakterizira ekstazi je MDMA, no u tabletama koje korisnik može nabaviti se vrlo ĆØesto nalazi štošta drugo. Tablete ecstasyja su nepouzdane više od bilo koje druge uliĆØne droge, te uz sam MDMA uobiĆØajeno sadrže psihoaktivne tvari kao što su kofein, ephedrin, razni amfetamini, PMA, MDA, MDE, DXM, MBDB, itd.

Odabrao, preuzeo i obradio s Wikipedije.


ocijenite članak:
prosječna ocijena:
broj glasova:
3052002-2011 © Trancepleme.com | Design by Dovla, coding by psihodelikk