home info Ťlanci recenzije galerije profili intervjui downloads linkovi forum mail impressum

Povijest, razvoj i vrhunac Goa trance-a
Goa Trance (√®esto etiketiran kao ''Goa'' ili pak ''604'') jest dio elektronske dance  glazbe (''EDM'') koji se po√®eo formirati sredinom 80-ih godina 20. stolje√¶a, no o prvim za√®etnicima, kompletnoj ideologiji i stilskim formama, treba posegnuti još više u prošlost, to√®nije u razdoblje psihodeli√®nog rocka 60-ih i 70-ih godina, a o tome više u nastavku.

S obzirom da sam naziv dolazi od imena indijske pokrajine na zapadnoj obali - Goe, dotaknut √¶emo se povijesti i kulturne baštine Goe. Kroz povijest, Goa je bila √®esto kolonija i oko nje su se vodile prave borbe. Prvi poznati sukobi seŇĺu u razdoblje od 10-og do po√®etka 16-og stolje√¶a, a vodili su se izme√įu muslimana i hinduista. 1510. godine prvi europski doseljenici su bili portugalci koji su ostavili dubok trag u toj indijskoj pokrajini, koji se najviše moŇĺe is√®itati kroz mnoge katoli√®ke crkve i manastire koji su sagra√įeni u Goi. Osim portugalaca, Goa je bila okupirana i od strane britanskih kolonista i to u 2 navrata (od 1797.-1798., 1802.-1813.). Godine 1961. indijska vojska je zauzela Gou i od tada je ona dio samostalne Indije.

Multikulturalna povijest Goe ima vaŇĺno mjesto kada govorimo o prvim partijima koji su se odvijali na plaŇĺama Goe 60-ih godina. Prema izjavama Ray Castlea (jedan od prvih DJa na Goi), prvi ''kolonijalci'' su bili hipiji koji su u Indiju i Gou dolazili ponajviše radi posebnog doŇĺivljaja koji se ogledao kroz ''spiritualnost''. Drugi bitan faktor koji je uvelike privla√®io europljane (i amerikance) jest bila legalna konzumacija hašiša sve do sredine 70-ih kada je indijska vlada (uz pritisak SAD-a) donijela zakon o zabrani konzumacije spomenutog hašiša.

Rana povijest prvih partija na plaŇĺama Goe nije dokumentirana ali prema izjavama nekih svjedoka (tadašnjih hipija), prvi partiji na Goi su organizirani 1968. godine, a prvi hipij-pokreta√® je bio ''eight-finger Eddie'' (''osmoprsti Eddie''), koji je sa svojim prijateljima otkrio prekrasne plaŇĺe i susretljive seljane, te su na tim istim plaŇĺama doŇĺivjeli osje√¶aj slobode, sre√¶e i nesputanosti - a sve te osje√¶aje su iskazivali kroz uzimanje psihodeli√®nih droga i plesom na plaŇĺama.

Tadašnja glazba koja se manifestirala na plaŇĺama Goe uop√¶e nije imala veze sa goa trance stilom ili pak op√¶enito s elektronskom glazbom, ali je kompletna filozofija i ljudi koji su u tome uŇĺivali - identi√®na. Glazba koja je tada bila dio proslave Ňĺivota u Goi, svakako je bila sa√®injena od bendova kao što su Grateful Dead, The Doors, The Eagles, te Pink Floyd. Fred Disko je jedan od prvih DJa na Goi koji je po√®eo promovirati elektronsku glazbu, pa je zbog toga i dobio naziv ''Disko'', uz njega tu su bili ve√¶ spomenuti Ray Castle, te svima poznati Goa Gil koji je DJingom 70-ih promovirao rock/fusion glazbu, da bi po√®etkom 80-ih godina po√®eo promovirati i puštati prve oblike elektronske glazbe, a on je to jednostavno nazvao ''the first post-punk experimental electronic dance music coming from Europe, the neue deutsche welle, electronic body music". Ray Castle je objasnio da se zapravo prvi oblik goa trance zvuka o√®itavao kroz grupe/projekte kao što su Nitzer Ebb, Front 242, Frontline Assembly.

Fred Disko se dotaknuo i utjecaja ''klasi√®ne'' - tradicionalne indijske glazbe koji se javljao u goa tranceu, a sama simbioza je bila neizbjeŇĺna, pogotovo kada do√®arate 10 tabli, 6 sitara i indijku kako pjeva, i sav taj proces se ponavlja i ponavlja do te mjere da osjetite kako letite.

Fred Disko i Ray Cole su izjavili da je tadašnja ''scena'' na Goi bila sadrŇĺana od par DJ-a koji su uglavnom dolazili iz Francuske, Italije, Njema√®ke, Nizozemske i Švicarske. Ono što je bio glavni cilj jest razmjena i skupljanje glazbe koja se donosila uglavnom iz Europe. Svi su se trudili nabaviti što više rariteta i da ti rariteti zvu√®e što ''psihodeli√®nije'', ti pohodi su bili etiketirani kao ''the quest for weird psychedelic music'' i ogroman dio inspiracije se krio u konzumiranju LSD-a, droge koja je postala simbol za partije na Goi, pogotovo radi √®injenice da je bila dostupna i √®esto besplatna - ''free acid punch''.

DJi kasnih 80-ih su imali obi√®aj koristiti DAT-ove kada bi ''puštali'' glazbu na partijima ali sam proces pripreme nastupa i pripreme seta je bio mukotrpan. Prema Steve Psykou (tako√įer jedan od prvih DJa na Goi) DJi bi √®esto znali izbacivati djelove pjesama, i umiksavati ih s drugim djelovima pa bi tako snimali ''megamikseve'' koje bi poslije puštali na plaŇĺama. Korištenje plo√®a (Vinyl) nikada se nije praksirala radi jakog sunca i mogu√¶nosti da se te iste plo√®e rastope. Ray Castle se prisje√¶a jedne situacije kada je poznati DJ Sven Vath došao u Gou da postane ''techno pope of India'' sa svim svojim plo√®ama ali mu to nije pošlo za rukom jer jednostavno trebaš biti naviknut na DAT-ove.

Paul Chambers (britanski goa trance DJ) sje√¶a se svojih odlazaka u Gou i prvih elektronskih partija koje bi pohodilo maksimalno 200-ak ljudi. Na partijima bi bilo par black-light lampi, te nekoliko šarenih dekoracija, sve skupa skromne brojke. Prve policijske intervencije su se desile 1990. godine, da bi se 1991. i 1992. situacija znatno popravila. Upravo tih godina po√®ela je i prva groznica i navala na Gou. Broj ljudi na partijima je znatno porastao i sada je to bila ve√¶ brojka od 500-1500 posjetitelja. Dosta više ljudi je dolazilo u Gou pa su tako sve √®eš√¶e dolazili i posjetitelji iz Izraela i Japana.

Kako je rastao broj ''turista'' koji su na Gou dolazili plesati, konzumirati droge i Ňĺivjeti slobodan Ňĺivot, tako je i sav onaj ''underground feeling'' nestajao pa je tako i sama glazba po√®ela doŇĺivljavati sve ve√¶u i ve√¶u popularnost. Tome su najviše zasluŇĺni mnogi engleski i europski DJi i izdava√®i, pa se tako ve√¶ 1993. godine po√®inju pojavljivati i mnoga izdanja a izdanje koje je vjerojatno najzasluŇĺnije za uzdizanje goa trance zvuka jest ''Project II Trance'' koje je izašlo za engleski ''Dragonfly Records'' na kojem su se našla imena kao što su: Gumbo, Genetic, The Infinity Project, Total Eclipse, Mandra Gore i dr.

Osim Goe u Indiji, po√®eli su se javljati i sli√®ni partiji i u drugim djelovima svjeta, pa tako su najpoznatiji se odvijali u Australiji ''Byron Bay'' gdje su mnogi hipiji potraŇĺili uto√®ište i novu Gou s obzirom da je na Goi party scena bila u usponu i sve više ljudi je dolazilo. U Engleskoj su se tako√įer po√®eli praviti prvi goa trance partiji po Londonu i Manchesteru. Zanimljiva je bila i √®injenica da su i na Goi i u Engleskoj u velikom postotku nastupali isti DJi, te da su i posjetitelji uglavnom bili isti, pa tako je razlika bila samo u vremenskom periodu (kada bi kompletna karavana išla u Indiju na odmor i party sezonu).

Pošto se goa trance ve√¶ poprili√®no probio na elektronsku glazbenu scenu, nastao je i pravi boom izvo√įa√®a, izdava√®a i DJa. Dosta vremena bi trebalo da spomenemo sve sudionike koji su u 6 godina (1993. - 1999.), pa √¶emo samo navesti neke:

Izdavaèi:

Dragonfly (UK), Perfecto Fluoro (UK), Flying Rhino (UK), Blue Room Released (UK), Matsuri Productions (Japan), TIP Records (UK), M Track Records (Nizozemska), Psychic Deli Records, Symbiosis (UK), kk Records (Belgija), Krembo Records (Izrael), PsyHarmonics (Australija), Trust in Trance Records (Izrael), Orange Records (Nizozemska), Fairway Records (Francuska), BooM Records (Nizozemska) Orbit Records, Joking Sphynx Records (Francuska), Platipus Records (UK), Pyramid, Harthouse (Njemaèka), Eye Q (Njemaèka), Phantasm, 23% Records (SAD), Celtic, Transient, POF (Njemaèka), Tunnel Records (Njemaèka), Tokyo Techno Tribe Records (Japan)

Izvo√įa√®i:

Doof, Kox Box, Prana, Hallucinogen (Simon Posford), Astral Projection, The Infinity Project, Man With No Name, Green Nuns of the Revolution, Juno Reactor, Etnica, Total Eclipse, Slinky Wizard, Bass Chakra, Kode 4, Black Sun, Insectoid, Boris, Rhythmystec, Sonic Sufi, Masaray, Mantaray, Disco Volante, Cosmosis, Joking Sphinx, Technossomy, Tomahawk, Transwave, The Auranaut, Sirius 2, Arcana, Shaktra, Miranda, SYB Unity Nettwerk, The Pollinator, Les Diaboliques, Genetic, Ayahusca, Reflecta, Phreaky, Orichalcum, Synchro, Kuro, Johann, Witchcraft, Transwave, Psychaos, Voodoo People, Mandra Gora, Voodoof, Einstein, Paul Jackson, Masa, Ree Kitajiima, Har-el Prussky, Nordreform Sound System, Robert Miles, Kurusaki, X-tron

DJi:

Paul Oakenfold (UK), Goa Gil (SAD), Ray Castle (Novi Zeland), Steve Psyko (Australija), Fred Disko (Francuska), Richard Ahlberg (Švedska), Hugh James Sharpe, James Munro, Dominic Lamb, Sven Vath (Njema√®ka), DJ Yohann (Francuska), Tsuyoshi (Japan), DJ Lestat (Francuska) Sven Dolise (Njema√®ka) Planet B.E.N. (Njema√®ka), DJ Kuni (Japan), 333 (SAD), Mark Allen (SAD)

Mnogi DJi su sudjelovali u mnogim projektima pa tako novozelan√įanin Ray Castle je bio √®lan više projekata: Rhythmystic, Masaray, Insectoid i Mantaray, ili pak Ofer Dikovsky koji je bio √®lan projekata: Phreaky, Omputer, Tandu, Indoor, Sound Pollution, Oforia i Pigs in Space.

Glazba u to doba, zna√®i razdoblje 1993. - 1999. bila je okarakterizirana kao psihodeli√®ni ''trance-dance'' - pojam koji se javljao još ranije i √®esto je korišten kao naziv za partije. Pjesme su imale znatno duŇĺe trajanje nego ranije pa je tako nekakav prosjek ili pak standard bio 8 i pol minuta, a tempo na kojem su se radile bi u prosjeku iznosio 145 BPM (beats per minute), mada je okvirno
gledano granica izme√įu 120-160 BPM-a. Struktura pjesama je bila razra√įena pa su prakti√®ki skoro sve pjesme imale atmosferi√®ne uvode, 4/4 ritam pra√¶en isto√®nja√®kim melodijama, acid zvukovima (zahvaljuju√¶i legendarnoj TB303-i) i vokalima (naj√®eš√¶e preuzetim iz SF filmova). Klimaks pjesama bi se u√®estalo pojavljivao oko 5. minute mada u nekim slu√®ajevima se to dešavalo i kasnije.

Ikonografija na partijima, CD omotima i majicama je naj√®eš√¶e imala vezu s hinduisti√®kim i budisti√®kim motivima, te SF-om (naj√®eš√¶e vanzemaljaca, NLO-a, raznih likova), te šareni psihodeli√®ni fraktali i crteŇĺi.

Kraj goa trance glazbe se desio u razdoblju 1998./1999. godine pojavom i ra√įanjem psytrance zvuka koji je za razliku od goa trancea bio dosta minimalniji, s manje melodija, britkijim bas linijama i oštrijim kickovima, te s ve√¶im naglaskom na psihodeli√®nost samih efekata. Mnogi projekti su se polako gasili dok su novi projekti nicali, projekti koji su svoj zvuk definirali kao psytrance. Drugi pak projekti su zadrŇĺali stare nazive ali su svoju produkciju prilagodili tadašnjem trendu. Kao primjer moŇĺemo navesti legandarni goa trance projekt - Etnica. Mnogi izdava√®i su tako√įer primjenili sli√®nu politiku pa je tako jedan od najve√¶ih trance label-a TIP Records preimenovan u TIP World. Na TIP Recordsu se izdavao goa trance (The Infinity Project, Doof, Psychopod..), da bi na TIP Worldu ve√¶ izdavali tada ''nove'' projekte kao što su GMS, Logic Bomb, 1200 Mic's i sl.

Goa trance glazba svoju reinkarnaciju doŇĺivljava sredinom 00-ih kada se na sceni po√®inju javljati nova imena, a uskoro i novi izdava√®i pa tako od imena svakako treba spomenuti: Filteria, Goasia, Khetzal, te od izdava√®a Suntrip Records i Phototropic Records. Naziv koji se ustalio za ovaj novi val goa trance
zvuka je ''New-school Goa'' ili ''New-school Goa trance''.

Bez obzira što sva glazba koja se etiketira kao goa trance nije nastala u Goi (uglavnom je nastajala u Engleskoj, Francuskoj, Njema√®koj, Japanu i Švedskoj), ipak svoje korjene vu√®e iz Indije i pokrajine Goe gdje su nekada partiji bili prave sve√®anosti i gdje je glazba bila poput nove nepoznate dimenzije.

Tekst preveo i obradio Richpa (ivan-paric@net.hr)

Webografija:

www.psytrance.co.za
www.isratrance.com
www.wikipedia.org
www.listology.com
www.discogs.com


ocijenite Ťlanak:
prosjeŤna ocijena:
broj glasova:
12502002-2011 © Trancepleme.com | Design by Dovla, coding by psihodelikk